www.eu-ist.hu

magyar / english
Hírek Események Pályázatok
 
 
 
  EU IST Pro
  6KP / IST
  Naptár
  Tematika
  Költségvetés
  Struktúra
  Munkaprogramok
  Stratégiai célok
  Menetrend / Felhívások
  Projekttípusok
  ERA / ERA-NET projektek
  Európai Technológia Platform
  Dokumentumok
  Projekt életciklus
  Archívum
 
  Ideal-ist Partner  
  Jelenleg az Ideal-ist partnerközvetítő az alábbi felhívásokat támogatja
  PPP: Future Internet
  Legújabb partnerkeresések
    Összes partnerkeresés ...
 
   
Bejelentkezés
 

Az Európai Kutatási Térség (European Research Area) és ERA-NET projektek

Az Európai Kutatási Térség (European Research Area)

Bár Európa hagyományosan kiváló kutatásban és innovációban, a nemzeti kutatási programok és stratégiák koordinációjának, valamint a kutatói közösségek együttműködésének hiányában erőfeszítései fragmentáltak. Az elmúlt két évtizedben a keretprogramokon keresztül az Európai Unio támogatta a tudományt és a tchnológiát, és ösztönözte a kutatás-fejlesztés szereplőinek együtműködését, de a jelenleg tevékenységek összefogásához az európai és nemzeti kutatási tevékenységek koordinálása, valamint a kutatási és innovációs politikák konvergenciájának elősegítése elengedhetetlen.

Ezen célkitűzések megvalósítására 2000 márciusban a lisszaboni Európai Tanács elfogadta az Európai Kutatási Térséget (ERA), mint az Európai Unio közös tudomány- és technológia-politikai stratégiájának alapját. Az Európai Unio 2002 márciusában a barcelonai Európai Tanácson céljául tűzte ki, hogy 2010-ig a GDP 3%-t fogja költeni kutatásra, ez a jelenlegi szint másfélszerese.

A hatodik keretprogram és az Európai Kutatási Térség

A hatodik keretprogram az EU egyik fő eszköze az ERA megvalósítására. Három fő tevékenységet foglal magába (specifikus programok): az európai kutatás integrálása, az ERA felépítése, és az era alapjainak megerősítése. Számos előző keretprogramok során alkalmazott elem is folytatódik, de ezeken felül a 6KP olyan új eszközökkel bővült, amelyek kifejezetten az ERA megvalósítását célozzák meg:

  • a különböző országok egyetemein, kutatóintézeteiben, egyéb szervezeteiben, vállalataiban kialakult kiválósági központjai kapcsolatépítési tevékenységeinek támogatása. Ezek a hálózatok egyértelműen meghatározott tematikus célkitűzésekkel dolgoznak a tudományos és technológiai ismeretek előmozdítása érdekében közép- és hosszútávon.;
  • tudományos és ipari partnerek kritikus tömegét megmozdító integrált projektek támogatása, amelyek jelentős termékek, eljárások vagy szolgáltatások kialakítását célozzák;
  • az Unio részvétele egyes kormányok vagy nemzeti kutatóintézetek által kezdeményezett tudományos és technológiai együttműködésekben.

A hatodik keretprogram továbbá ösztönzi a kutatók képzését és mobilitását, és támogatja a tudományos és technológiai infrastruktúrák fejlesztését. Jelentős erőforrásokat fordít a jövőbeni EU tudomány- és technológia-politikai irányvonalak meghatározására, valamint a nemzeti programok koordinálásának és kölcsönös megnyitásának támogatására.

ERA-Net: Nemzeti és regionális kutatási tevékenységek együttműködésének és koordinálásának támogatása

Az "Európai Kutatási Térség integrálás és megerősítése" specifikus program egy új kezdeményezést vezet be: az ERA-NET tevékenységet. Az ERA-NET egy bottom-up kooperáció, amelyet a minisztériumokban vagy a kutatási alapokat kezelő szervezetek által kezelt dolgozó nemzeti- vagy regionális programok előkészítői, menedzserei a tudomány és technológia bármely területén kezdeményezhetnek. Az addicionálisan felmerülő koordinációs költségek akár 100%-ban fedezhetők az ERA-NET-en keresztül.

Tanácsi határozatok

Specifikus programok

ERA projektek és egyéb koordinációs tevékenységek az IST területén

Nyomtatás